Swedac Logo


Marknadskontrollrådets handlingsplan 2016

Marknadskontrollrådet har fastställt en nationell handlingsplan för 2016.

Samverkan med de regionala handelskamrarna, Nyföretagarcentrum och Almi, riktad information till importörer och andra ekonomiska aktörer och utvärdering av den svenska marknadskontrollen är några av de 30-tal aktiviteter som ingår i 2016 års marknadskontrollplan. 

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor årligen utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan för marknadskontroll. Denna handlingsplan, som fastställdes vid rådets  möte den 27 november, innehåller myndighetsgemensamma aktiviteter som ska bidra till en mer effektiv marknadskontroll. Den gemensamma planen kompletteras med sektorsspecifika planer som varje marknadskontrollmyndighet ska upprätta. Alla planer ska publiceras samt överlämnas till EU-kommissionen och övriga medlemsstater i EU.

Läs handlingsplanen här

För mer information, kontakta:

Anna Stattin, marknadskontrollsamordnare

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-12 10:32