Swedac Logo


Organisationsförändring på Swedac

Vid årsskiftet kommer en organisationsförändring att träda i kraft på Swedac.

Den innebär bland annat att Swedacs tekniska avdelning byter namn till Avdelningen för ackreditering. Inom den avdelningen kommer det att finnas fyra tekniska enheter: Enheten för miljö och hälsa, Enheten för fordon och kontroll, Enheten för industri och Enheten för internationell utveckling.

För en del av Swedacs kunder innebär omorganisationen att de får nya kundansvariga enheter enligt nedan. Ansökningsförfaranden och kontaktpersoner på Swedac hanteras och informeras om på samma sätt som tidigare.

 
- Certifieringsorgan som idag hör till Enheten för certifiering och kontroll, kommer från den 1 januari 2016 att hanteras av Enheten för industri eller Enheten för miljö och hälsa.
- Kontrollorgan som idag hör till Enheten för certifiering och kontroll, kommer från den 1 januari 2016 att hanteras av Enheten för fordon och kontroll.

För mer information, kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef

Uppdaterad/Granskad: 2015-12-23 14:08