Swedac Logo


PRESSMEDDELANDE - Bra betyg för Swedac

88 procent anser att myndigheten Swedacs verksamhet bidragit till att öka kvaliteten på tjänster och produkter. Totalt blev helhetsbetyget 4,07 på en femgradig skala.

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är myndigheten som granskar och ackrediterar företag och laboratorier som i sin tur kontrollerar, certifierar och provar varor och tjänster som hissar, fordon eller medicinska prover. Swedac tar också fram regler för exempelvis vågar och bensinpumpar så att man kan lita på att instrumenten mäter rätt.

Under hösten 2015 genomfördes en undersökning bland de företag som Swedac ackrediterat som kontrollorgan, certifieringsorgan och laboratorier. Frågan var hur man ansåg att myndigheten skötte sitt arbete.

En övervägande majoritet, 87 procent av de tillfrågade, ansåg att de fått bra eller mycket bra service av bedömaren som besökt dem. Ännu fler, 88 procent, menade dessutom att Swedac och ackrediteringen hjälpt dem att bli bättre.

76 procent tyckte att deras ärende blivit bra eller mycket bra hanterat och 77 procent, har ett bra eller ett mycket bra helhetsintryck av myndigheten.

Bland de olika kontrollformerna inom ackrediteringen var laboratorierna mest nöjda; där ansåg 94 procent att Swedac bidragit till att öka deras kvalitet. Certifieringsorganen var minst nöjda, där tyckte drygt hälften, 57 procent, att Swedac ökat kvaliteten på deras tjänster.

977 av Swedacs kunder inom ackrediteringsverksamheten var med i undersökningen.

Syftet med Swedacs verksamhet är att bidra till ett tryggt samhälle och att stärka konkurrenskraft och handel.

 


För ytterligare information kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac             asa.kultje@swedac.se    

0708 - 57 77 10

Uppdaterad/Granskad: 2016-03-21 08:06