Swedac Logo


PRESSMEDDELANDE - Ny chef för Swedacs ackrediteringsavdelning

Den statliga myndigheten för kvalitetssäkring Swedac har utsett Kristina Hallman till ny chef för ackrediteringsavdelningen.

Det blir 42-åriga Kristina Hallman som håller i rodret på Swedacs ackrediteringsavdelning framöver. Hon kommer närmast från Akzo Nobel där hon varit chef inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. På Swedac blir hon nu ackrediteringsavdelningens första kvinnliga chef.

Swedac, Styrelsen för ackreditering och kontroll, är en statlig myndighet som granskar de företag som kontrollerar varor och tjänster, allt från hissar till medicinska prover. Swedac tar också fram regler för vågar, elmätare och bensinpumpar så att man kan lita på att instrumenten mäter rätt. Myndighetens arbete ger trygga medborgare, stärkt konkurrenskraft och ökad handel.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Kristina Hallmans kompetens till avdelningen. Många inom näringsliv och samhälle vill ha ökad fokus på kvalitet och en utveckling av ackrediteringsarbetet skulle skapa stora förbättringar i samhället. Det vore till exempel intressant om svensk sjukvård kunde kvalitetssäkras genom ackreditering, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Kristina Hallman tillträdde sin tjänst på Swedac den 11 januari.

 

För ytterligare information kontakta:

Åsa Kultje,  kommunikationschef Swedac: 033-17 77 36, 0708-57 77 10 asa.kultje@swedac.se

Kristina Hallman, avdelningschef ackreditering: 033-17 77 34, 0708-57 77 08 kristina.hallman@swedac.se

Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac:  08-406 83 01, peter.stromback@swedac.se

 

 

Bidrar till ett tryggt samhälle. Ackrediteringsavdelningens nya chef Kristina Hallman ska se till att kvalitetskraven efterlevs. Foto: Anders Bromell, Swedac

För mer information, kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-26 08:32