Swedac Logo


Swedac förlänger övergångstiden för hänvisning till ackreditering

Till och med utgången av 2016 är det möjligt att hänvisa till ackreditering som tidigare. Därefter ska en hänvisning till ackreditering helt och hållet uppfylla kraven i STAFS 2015:8 om ackreditering. När övergångstiden går ut måste en hänvisning innehålla vilket av områdena kalibrering, provning, kontroll, certifiering, verifiering, produktion av referensmaterial eller arrangör av provningsjämförelser som ackrediteringen omfattar. Det finns givetvis inget hinder mot att tillämpa de nya reglerna redan nu, men möjligheten att hänvisa på det gamla sättet kommer att finnas kvar i ett drygt år.

För mer information, kontakta:

Anders Karlsson, jurist

Uppdaterad/Granskad: 2015-12-08 13:58