Swedac Logo


Du vet väl om att din våg ska vara godkänd?

Om du använder våg för direktförsäljning av varor till konsumenter ska vågen vara godkänd. Det är viktigt både för dig som handlare och för dina kunder att vågen väger rätt.

Swedac är den myndighet i Sverige som ansvarar för regler kring vågar. Om du svarar ja på någon av följande frågor krävs det att vågen är godkänd.

  • Säljer du godis/te/choklad/frukt/textil eller någon annan vara i lösvikt?
  • Handlar du med guld?
  • Tillverkar du färdigförpackningar?
  • Är du yrkesfiskare?
  • Hämtar du hushållsavfall och avgiften för det baseras på vikt?
  • Väger du last hos fordon?

Vem ansvarar för att vågen är godkänd?

Det är du som använder vågen som ansvarar för att du använder en godkänd våg. Det är viktigt för dig att veta att detta ansvar inte kan föras över på någon annan – exempelvis försäljare, tillverkare eller importörer.

Tillverkar du färdigförpackade varor är det du som förpackar varorna som ansvarar för att vågen som används är godkänd.

Är du yrkesfiskare är det du som väger fisken/använder vågen som ansvarar för att den är godkänd. Se även Hav- och vattenmyndighetens webbplats.

Hur vet man att vågen är godkänd?

Vågdagen den 28 augusti 2014

I höst anordnar Swedac ett kostnadsfritt seminarium med temat ”Vikten av att väga rätt”. Syftet med vågdagen är att sprida kunskap och skapa samsyn kring regelverket för olika vågtyper. Välkommen att anmäla dig till seminariet den 28 augusti.

Program

Anmälan

Margitta Fröberg, jurist, Swedac. Foto: Hans Alm.

För mer information, kontakta:

Margitta Fröberg, jurist

Uppdaterad/Granskad: 2014-03-28 09:34