Swedac Logo


Nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan

Nya föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

Från och med den 1 augusti 2011 gäller nya föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan. Föreskrifterna ersätter Swedacs nu gällande föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:8) om ackreditering av kontrollorgan. I de nya föreskrifterna blir kraven på ackrediterade kontrollorgan mer tydliga.

STAFS 2011:18 riktar sig till de organisationer som väljer att låta ackreditera sig som kontrollorgan inom ett visst verksamhetsområde. Föreskrifterna kompletterar Swedacs generella föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering och innehåller de specifika bestämmelser som gäller kontrollorgan. De flesta bestämmelserna finns redan i de nu gällande föreskrifterna STAFS 2007:8. Till skillnad från STAFS 2007:8 innehåller STAFS 2011:18 dock en ny bestämmelse. Kontrollorgan får numera hänvisa till ackreditering vid kontroll av objekt.

Ta del av de nya föreskrifterna i STAFS 2011:18

För mer information, kontakta:

Valentina Valestany, jurist

Uppdaterad/Granskad: 2011-07-01 10:49