Swedac Logo


Öppna data - API

Swedac erbjuder för närvarande information tillgänglig för vidareutnyttjande i form av två API-tjänster, vilka innehåller ackrediterade organisationer respektive namnstämplar.

Vi erbjuder följande informationsresurser som API-tjänster:

Dokumentation och åtkomst

Swedacs API-tjänster finns åtkomliga under http://api.swedac.se enligt REST-struktur med möjlighet att ta del av datan som JSON- eller XML-format. På http://api.swedac.se/docs finns även en specifikation över innehållet.

Läs igenom våra användarvillkor, se nedan, innan du börjar använda våra API-tjänster.   

Tekniska format

Som standard returneras data utifrån Content Type i HTTP-huvudet (http header), där text/plain, text/html och application/json returnerar JSON.

För att returnera XML anger du text/html som Content Type eller använder querystring-parametern "format" och där anger "xml", alltså format=xml.

JSONP stödjs genom att ”callback” läggs till i querystring med funktionsnamnet, t.ex. ?callback=result.

All data är teckenkodad som UTF8.

Samtliga anrop stödjer OData, vilket är en teknik för filtrering och sortering av anropen. Mer information hittar du på webbplatsen för OData.

Val av språk

Datan finns tillgänglig på svenska och engelska. Standardspråket är svenska. För att ange språk används querystring-parametern lang, vilket innebär att du lägger till lang=en i webbadressen för att datan ska returneras på engelska.

Versionshantering

Nuvarande version avspeglas i webbadressen "http://api.swedac.se/v1/", där v1 avser version 1. Ändringar i datan sker löpande utan versionsbyte, men dess datamodell/struktur förändras inte. Kontakta oss för att registrera dig för att få information vid nya versioner.

Uppdateringsfrekvens

Informationsresurserna uppdateras varje natt.

Användningsvillkor

Swedacs API-tjänster är fria att användas för utveckling av tjänst eller applikation så länge du anger källa. Källhänvisningen görs på följande sätt på svenska eller engelska:
Källa: Swedac
Source: Swedac

Tjänster och applikationer som bygger på våra API-tjänster ska vara utformade på ett sätt som gör det tydligt för användarna att det inte är Swedac som står bakom tjänsten eller applikationen. Det är till exempel inte tillåtet att använda Swedacs logotyp eller namnet Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) i tjänsten eller applikationen.

Du behöver ingen API-nyckel för att nyttja dem, men vi uppskattar att du kontaktar oss via e-post till registrator och berättar på vilket sätt du använder datan.

Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende våra API-tjänster i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.

Personuppgifter

Swedacs API:er innehåller personuppgifter. Den som använder Swedacs API-tjänster måste försäkra sig om att behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Kontaktperson

Kontaktperson för övergripande frågor om Swedacs API-tjänster är Åsa Kultje, 033-17 77 36.

Support

Kontakta oss via e-post till registrator.

För mer information, kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef

Uppdaterad/Granskad: 2015-01-13 15:08