Swedac Logo


Emas

EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision.

Emas används för att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer och att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning och andra former av miljökommunikation.

Emas är inte lika utbrett som miljöstandarden SS-EN ISO 14 001, men har ett extra värde eftersom systemet även ger verifierad information. Swedac ansvarar för ackreditering av miljökontrollanter som granskar organisationer som vill införa Emas.

I början av 2010 kom en ny version av Emas-förordningen ut, Emas III: Regulation (EC) No. 1221/2009. Du hittar mer information på EU:s webbplats och på Naturvårdsverkets webbplats.

Vägledning till företag och organisationer. 


För mer information, kontakta:

Elisabeth Leu, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-13 13:44