Swedac Logo


Ledningssystem för kvalitet

Ett ledningssystem för kvalitet skapar förutsättningar för att uppfylla kundens krav och är ett verktyg för ständig förbättring, genom ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor i företaget. Systemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 9001 – det internationellt mest spridda ledningssystemet.

Såväl tillverkningsindustrin som tjänsteföretag och offentlig verksamhet, exempelvis sjukvård, använder sig av ledningssystem för kvalitet.


För mer information, kontakta:

Helén Dahl, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2013-04-26 14:51