Swedac Logo


Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssektorn blir allt mer globaliserad. Stora livsmedelskedjor känner ett stort behov av att kunna kvalitetssäkra de produkter som de erbjuder. Samtidigt har konsumenternas medvetenhet ökat kring säkerhet, kvalitet och miljö – inte minst när det gäller livsmedel.

Det finns ett antal olika certifieringssystem för produkter inom livsmedelsområdet. Ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet SS-EN ISO 22000 berör alla produktgrupper inom livsmedelsproduktionen och alla steg i kedjan från källan till konsumenten.

Swedac ackrediterar certifieringsorgan även för certifiering enligt FSSC 22000, som är ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet för livsmedelsproducenter. Standarden bygger på ISO 22000 med kompletterande krav från ISO/TS 22002-1.

Det finns även möjligheten att ackreditera certifieringsorgan enligt FSSC 22000 för produktion av livsmedelsförpackningsmaterial, de kompletterande kraven återfinns i BSI-PAS 223:2011, vilka används tillsammans med ISO 22000.

FSSC står för Food Safety System Certification. Läs mer om standarden på webbplatsen för Food Safety System Certification 22000 (enbart på engelska). 


För mer information, kontakta:

Else-Hanna Elgåsen, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2014-06-05 13:32