Swedac Logo


Certifiering av svetsprocesser

Att certifiera sina tillverkningsprocesser för svetsning blir allt vanligare. Svetsning är en speciell och ibland komplex process. Det är viktigt att svetsningen sker på rätt sätt eftersom det inte alltid går att testa de önskade egenskaperna i efterhand. Det behöver helt enkelt bli "rätt från början".

Certifiering av svetsprocesser görs tillsammans med certifiering av ledningssystem för kvalitet eller som en produkt-/processcertifiering.

SS-EN ISO 3834 är en internationell standard som innehåller kvalitetskrav på de aktiviteter som utförs i samband med en av de vanligaste formerna av svetsning smältsvetsning av metalliska material.

Kraven kan exempelvis användas:

  • i kontrakt som specifikation av kvalitetskrav på svetsning vid upphandlingar
  • av tillverkare för att etablera och underhålla kvalitet på svetsning
  • vid bedömning av styrningen av kvaliteten i svetsande tillverkning

För mer information, kontakta:

Stina Nylén, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-13 13:50