Swedac Logo


Fordonsbesiktning

Vill du starta besiktningsverksamhet, eller bara veta vem du ska vända dig till för att besiktiga bilen? Här finns den information du behöver.

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet på fordonsbesiktningen i Sverige. Det innebär att fler företag kan utföra besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Swedacs roll är att ackreditera såväl besiktningsföretagen som de certifieringsorgan som ska certifiera besiktningstekniker.

Även om monopolet nu har försvunnit är det inte vilka företag som helst som kan komma ifråga. Förutom att besiktningsföretagen måste ha rätt teknisk kompetens och utrustning, ställs det krav på oberoende. Den som vill utföra fordonsbesiktning får exempelvis inte ägna sig åt bilförsäljning eller fordonsreparationer. Dessutom ska sökande företag ha gott anseende, vilket bland annat innebär att ledningspersonal måste vara ostraffad, för att kunna ägna sig åt fordonsbesiktning.

Det är Transportstyrelsen som tagit fram föreskrifter för fordonsbesiktning; exempelvis regler för kontrollutrustning och kontrollmetoder, samt krav på kompetens och utbildning av personal.


För mer information, kontakta:

Göran Ståhlklinga, biträdande enhetschef

Uppdaterad/Granskad: 2015-03-30 10:11