Swedac Logo


Cesium

Radioaktivt cesium (Cesium-137) hamnade i våra marker och vattendrag, och därmed i livsmedel, efter nedfallet från Tjernobylolyckan 1986. Fortfarande hittas radioaktivt cesium i till exempel renkött och annat vilt samt i insjöfisk och svamp.

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för cesium-137 i livsmedel. Dessa är:

  • 1500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter
  • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

Aktivitetsmätning avseende cesium-137 i renkött fastställs i särskilt undersökningsprogram för olika områden och slaktsäsonger av Livsmedelsverket. Undersökningsprogrammen baseras på föreskriften om offentlig kontroll av livsmedel, LIVSFS 2005:21.

Du kan hitta information om radioaktivt Cesium-137 även på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Swedac ackrediterar laboratorier som utför aktivitetsmätningar (cesiumanalys) av livsmedel.


dot STAFS 2011:33, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
dot STAFS 2015:8, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
dot SLVFS 2001:30, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
dot LIVSFS 2005:21, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
dot EA-2/15, Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
dot EA-03/04, Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing
dot EA-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration (previously EAL-R2)
dot EA-4/07, Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards (EAL-G12)
dot EA-4/09, Accreditation for Sensory Testing Laboratories
dot EA-4/10, Accreditation for Microbiological Laboratories
dot EA-4/14, The Selection and Use of Reference Materials
dot EA-4/16, Guideline on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing
dot EA-4/18, Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
dot ILAC-G17, Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025
dot ILAC-P9, ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities
dot ILAC-P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
dot ILAC-P14, ILAC Policy för osäkerhet vid kalibrering
dot DOC 06:9, Swedacs policy för ackrediterade laboratoriers och kontrollorgans deltagande i kompetensprövningar
dot DOC 11:1, Allmänna råd beträffande omfattning och frekvens av deltagande i kompetensprövning (EA-4/18: 2010)
dot DOC 12:1, EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning
dot DOC 03:9, Flexibel ackreditering för laboratorier
dot DOC 04:2, Krav på kalibrering och spårbarhet ackrediterade organ
dot DOC 05:6, Interna revisioner och ledningens genomgång - Vägledning för laboratorier och kontrollorgan
dot DOC 00:39, Dokument som kan godtas som standarder vid bedömning mot SS-EN ISO/IEC 17025
dot DOC 02:5, Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av laboratorier utifrån kraven i SS-EN ISO/IEC 17025
dot DOC 98:13, Arkiveringsregler för ackrediterade organ - ett policydokument
dot DOC 01:14, Bedömning av kvalitetssystem i elektronisk miljö
dot DOC 12:7, Vägledning vid användning av vågar på provningslaboratorier och kontrollorgan
dot DOC 10:5, Vägledning för informationssäkerhetsarbete
dot (EG) nr 882/2004 , EU:s förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsan och djurskydd

För mer information, kontakta:

Sophie Svensson, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2012-10-15 14:03