• Att inte följa upp upphandlingar kan gynna oseriösa aktörer

  Drygt hälften av kommunerna i Stockholms län saknar en skriftlig rutin för att säkerställa att alla krav efterlevs vid en upphandling. Det visar en undersökning som LO-distriktet i Stockholms län genomför varje år. Samtidigt har uppföljning av upphandlingar blivit en het fråga. Swedac menar att ackrediterad provning, kontroll eller certifiering kan förenkla uppföljningen av en upphandling.

 • Upphandling av bedömartjänster

  Inbjudan att lämna anbud i enlighet med angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget och dess bilagor.

 • Ny vägledning för oljeavskiljarsystem

  Swedac har gett ut en ny vägledning, Swedac Doc 18:1 - Kontrollorgan Oljeavskiljarsystem.

 • Ny rapport om hur svensk export kan främjas

  Idag överlämnar Swedac rapporten "Starkare Sverige med öppna system" till regeringen. I uppdraget har Swedac tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering.

 • Swedacs integritetspolicy

  I Swedacs integritetspolicy går det att läsa om hur myndigheten behandlar personuppgifter och varför personuppgifter samlas in.

 • Så fungerar ackreditering

  Hur fungerar egentligen ackreditering? Vad är skillnaden mellan ackreditering och certifiering? Varför ska man ackreditera sig?

 • Swedacs rapport om brexit

  På regeringens uppdrag har Swedac analyserat hur det brittiska utträdet ur EU kommer att påverka svensk handel.

Swedac söker kompetens och experter för teknisk bedömning

Swedac har stor efterfrågan på experter som kan granska specifika uppgifter i samband med ackreditering. Den som är intresserad av att arbeta som teknisk bedömare kan lämna in en intresseanmälan till Swedac.
Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordon som används på Sveriges vägar ska besiktas. De företag som vill arbeta med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning och rutiner.