Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Bild- och funktionsmedicin

När man använder bildgivande och funktionella undersökningsmetoder för att diagnostisera sjukdomar eller hälsoproblem kallas det bild- och funktionsmedicin.

Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin handlar till exempel om röntgen, ultraljud och EKG. Det finns flera grenar inom området: klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin och radiologi.

Swedac ackrediterar bild- och funktionsmedicinsk verksamhet inom både offentlig och privat sektor. Genom ackreditering säkerställs att undersökningar och bedömningar hanteras och analyseras på samma sätt, oavsett var i landet laboratoriet finns, om det är stort eller litet, privat eller offentligt. Ackrediteringen innebär att arbetet på laboratorierna utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Swedac ställer bland annat krav på personalens kompetens, metoder och dokumentation av arbetet.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackreditering av bild- och funktionsmedicin sker mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025. Standarden är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar krav på ledningssystem, såsom organisation, dokumentstyrning och kontakt med kunder. Den andra delen behandlar tekniska krav, exempelvis på personalens kompetens, val av metoder och utrustning. Ett annat krav för ackreditering är deltagande i kompetensprövning. Ackreditering sker också mot Swedacs egna föreskrifter.

Swedac ackrediterar inom områdena klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, radiologi och medicinsk strålningsfysik. Ackrediteringarna har utvecklats i samarbete med specialistföreningar för respektive område.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.