Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Byggprodukter, CPR

EU:s byggproduktförordning CPR (305/2011) innebär bland annat att CE-märkning är obligatorisk för många byggprodukter. CPR står för Construction Products Regulation.

Byggprodukter måste även ha en prestandadeklaration för att få säljas. Detta under förutsättning att de omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning, ETA. Mer information om regelverket kring byggprodukter finns hos Boverket.

I de flesta fall ställer byggproduktförordningen krav på att ett anmält organ ska vara delaktigt inför CE-märkning. Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac ansvarar även för kompetensbedömning av tekniska bedömningsorgan, TAB. Boverket gör dock anmälan av dem till EU-kommissionen.

Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Där finns även de tekniska bedömningsorganen listade.