Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifiering av kassaregister

Butiker och andra företag som säljer varor eller tjänster mot betalning med kontanter eller kort, ska använda kassaregister med en certifierad kontrollenhet.

Syftet med kassaregistret är att stoppa skattefusk och skydda seriösa företag. Lagen om kassaregister gäller i princip alla organisationer som tar emot kontanter eller kort. Kontrollenheten som sitter ansluten till kassaregistret ska vara certifierad. Det ska också finnas en tillverkardeklaration som intygar att kassaregister och certifierad kontrollenhet fungerar och är testade tillsammans. Det är bara ackrediterade certifieringsorgan som får certifiera enheterna.

Det finns vissa verksamheter som inte berörs, till exempel taxi, distans- och hemförsäljning samt varu- och spelautomater.

Om ett företag använder kassaregister ihop med våg gäller särskilda regler. Våg och kassaregister måste vara godkända för att få användas. Kombinationen av våg och kassaregister måste också vara kontrollerad och EG-verifierad. Som näringsidkare är man ansvarig för sin utrustning och för att den kontrolleras, normalt vartannat år. Swedac stickprovskontrollerar regelbundet för att se till att reglerna följs. Om reglerna bryts kan företaget förbjudas att använda kassaregister och få betala böter.

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2013:5 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar produkter/processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Skatteverket är föreskrivande myndighet och har tillsynsansvar. Det finns vissa verksamheter som inte berörs, exempelvis taxi, distans- och hemförsäljning samt varu- och spelautomater.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.