Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Gasapparater

Gasapparater och andra anordningar för förbränning av gasformiga bränslen omfattas av direktiv 2009/142/EG som bland annat reglerar gasapparater för matlagning, uppvärmning och kylning.

Direktivet innehåller krav på gasapparater och beskrivning av hur de ska provas innan de sätts ut på EU-marknaden. Mer information om regler kring gasapparater och hur direktivet genomförs i svensk lagstiftning finns hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Direktivet kräver att ett anmält företag gör provningen innan apparaten sätts ut på marknaden. Swedac ansvarar både för bedömning av anmälda organ och för att företagen anmäls till EU-kommissionen. Bedömningen sker genom ackreditering och anmälan görs i samråd med ansvarig sektorsmyndighet.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.