Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Lyftkranar och traverser

Vissa typer av lyftanordningar, bland annat kranar och traverser, ska besiktas. Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Lyftkranar och traverser

Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet. I föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar finns information om vilka anordningar som ska besiktas och hur ofta.

I undantagsfall, när det är olämpligt att använda utrustning som är avsedd för att lyfta personer, kan kraven i tillfälliga personlyft med kranar istället uppfyllas. Tillfälliga personlyft är då personer lyfts med kranar som ursprungligen inte är till för att lyfta personer. Dessa kranar ska då besiktas. För tillfälliga personlyft med kranar eller truckar gäller särskilda regler från Arbetsmiljöverket.

Swedac är den myndighet som ackrediterar kontrollorgan för besiktning av lyftanordningar. Ackreditering sker mot kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om vilka kontrollorgan som är verksamma i Sverige.