Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Motordrivna portar

I Sverige bestämmer Boverket vilka regler som gäller för motordrivna portar.

Motordrivna portar

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.

I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Ägaren är ansvarig för att en anordning är besiktad. Besiktning kan endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Den som äger eller är ansvarig för porten ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar och besiktar motordrivna portar. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.