Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Påfyllnadsprocesser gasolflaskor

Gasol är en gas med många användningsområden, både inom industri och för privat bruk. Gasen är brandfarlig och det är därför viktigt att hantering av gasen sker på rätt sätt.

Påfyllnadsprocesser gasolflaskor

Vad som i dagligt tal kallas gasol har egentligen handelsnamnet Liquid Petroleum Gas, LPG, internationellt. Gasen består antingen av kolvätena butan eller propan – eller en blandning av de båda. Gasol används exempelvis inom industrin, i restaurangkök och som fordonsbränsle, men även för fritidsbruk i bland annat grillar, husvagnar och båtar.

Gasol säljs ofta i påfyllbara flaskor. Det finns ett antal säljare och leverantörer som erbjuder tjänsten påfyllning av gasolflaskor. Under påfyllning sker en kompression av gasen så att en del av gasen i flaskan är i flytande form. Processen kräver en särskild noggrannhet då gasol är lättantändligt och påfyllning av gasolflaskor är ett riskmoment.

Leverantörer som vill påvisa att deras arbete håller en hög kvalitet och kontrolleras löpande kan välja att ackreditera sig inom området. Ackrediteringen är till för att säkerställa att krav och säkerhetsnivåer efterlevs. Krav ställs på processen före, under och efter påfyllning.

Swedac ackrediterar kontrollorgan som vill kvalitetssäkra sin process för påfyllning av gasolflaskor. Ackrediteringen är frivillig och sker emot standarderna

  • SS-EN 13952 Gasolflaskor – Påfyllnadsprocesser
  • SS-EN 1439:2008 Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Kontroll av gasolflaskor för Gasol (LPG) före, under och efter fyllning.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.