Påfyllnadsprocesser gasolflaskor

Gasol är en gas med många användningsområden, både inom industri och för privat bruk. Gasen är brandfarlig och det är därför viktigt att hantering av gasen sker på rätt sätt.

Påfyllnadsprocesser gasolflaskor

Vad som i dagligt tal kallas gasol har egentligen handelsnamnet Liquid Petroleum Gas, LPG, internationellt. Gasen består antingen av kolvätena butan eller propan – eller en blandning av de båda. Gasol används exempelvis inom industrin, i restaurangkök och som fordonsbränsle, men även för fritidsbruk i bland annat grillar, husvagnar och båtar.

Gasol säljs ofta i påfyllbara flaskor. Det finns ett antal säljare och leverantörer som erbjuder tjänsten påfyllning av gasolflaskor. Under påfyllning sker en kompression av gasen så att en del av gasen i flaskan är i flytande form. Processen kräver en särskild noggrannhet då gasol är lättantändligt och påfyllning av gasolflaskor är ett riskmoment.

Leverantörer som vill påvisa att deras arbete håller en hög kvalitet och kontrolleras löpande kan välja att ackreditera sig inom området. Ackrediteringen är till för att säkerställa att krav och säkerhetsnivåer efterlevs. Krav ställs på processen före, under och efter påfyllning.

Swedac ackrediterar kontrollorgan som vill kvalitetssäkra sin process för påfyllning av gasolflaskor. Ackrediteringen är frivillig och sker emot standarderna

  • SS-EN 13952 Gasolflaskor – Påfyllnadsprocesser
  • SS-EN 1439:2008 Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Kontroll av gasolflaskor för Gasol (LPG) före, under och efter fyllning.
Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • SS-EN 1439, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Kontroll av gasflaskor för gasol (LPG) före, under och efter fyllning
  • SS-EN 13925, Fettavskiljare – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll
  • SS-EN 13952, Gasolflaskor – Påfyllnadsprocesser
Krav för ackreditering