Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Typgodkännande fordon

Ett typgodkännande är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven.

Typgodkännande fordon

Typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet.

Swedacs roll är att ackreditera de företag som vill kunna genomföra provning för typgodkännande. Företagen är ackrediterade som provningslaboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. När ett företag har ackrediterats fattar Transportstyrelsen, som är godkännandemyndighet, beslut om att företaget utses till Teknisk tjänst.

Dessa företag är Transportstyrelsens förlängda arm när det kommer till provning av produkter. Laboratorierna utför provning enligt det satta regelverket, varpå Transportstyrelsen utfärdar typgodkännande. 

Det finns två olika typer av typgodkännande:

  • EG-typgodkännande följer typgodkännandedirektiv, så kallade Ramdirektiv.
  • ECE-typgodkännande utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958). Regelverket skapades 1958 av Förenta Nationerna.