Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Veterinärmedicin

Ett veterinärmedicinskt laboratorium tar prover och gör analyser för att djur ska få rätt behandling.

Veterinärmedicin

Det är viktigt att det veterinärmedicinska arbetet görs på ett korrekt sätt så att resultaten blir tillförlitliga.

Veterinärmedicinsk laboratorieverksamhet ackrediteras av Swedac. Genom ackreditering säkerställs att prover hanteras och analyseras på ett kvalitetssäkrat och kontrollerat sätt oavsett laboratoriets storlek, geografiska placering eller om det är privat eller offentligt.

Ackrediteringen innebär att verksamheten utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Vid en ackreditering ställs krav på personalens kompetens, metoder och dokumentation av arbetet.

Ackreditering inom veterinärmedicin omfattar olika områden som exempelvis parasitologi, mykologi och virologi.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.