Ändringar i Swedacs föreskrifter

Den 1 oktober trädde ett antal ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS) i kraft.

I huvudsak innebär ändringarna

  1. att certifieringsorgan och miljökontrollanter enligt Emas ska hänvisa till ackreditering på ett delvis annat sätt, och
  2. att certifieringsorgan ska ha rutiner för att informera sina kunder om certifieringsorganets ackreditering återkallas och om konsekvenserna av detta.

Övriga ändringar är mer av formell karaktär.

Vad gäller hänvisning till ackreditering (ackrediteringsmärket med tillhörande information) enligt de nya reglerna, så finns en övergångsperiod. Det innebär att ackrediterade certifierings- och verifieringsorgan fram till den 31 december 2017 kan fortsätta att hänvisa till ackreditering enligt de tidigare reglerna.

De STAFS som ändras är: STAFS 2015:8, STAFS 2011:18, STAFS 2011:33, STAFS 2011:34, STAFS 2007:13, STAFS 2007:21, STAFS 2013:5 och STAFS 2013:6.
STAFS-ändringarna har nummer 2017:3–2017:10.

För beställning av nya ackrediteringsmärken, kontakta Swedac via registrator@swedac.se