Hoppa till innehållet
Nyheter

Arbetet med marknadskontroll har fått förstärkning

I samband med att Swedac fått ett utökat ansvar för samordning av marknadskontroll inom EU har Avdelningen för juridik och handelsfrågor förstärkts med en koordinator och en jurist.

Hallå… Heléne Redig, koordinator!

Vad ska du göra?
— Min uppgift är att stötta Avdelningen för Juridik och Handel, alltså Anette Arveståhl, juristerna och utredarna för marknadskontroll. Rollen är ganska flexibel, vilket känns jätteroligt, men jag kommer till exempel att jobba en del med kommunikation och sköta uppdateringar på Marknadskontrolls hemsidan.

Hur har din väg till Swedac sett ut?
— Jag har aldrig jobbat statligt tidigare utan framförallt som vd-sekreterare och administratör på större företag i Borås. Närmast kommer jag från Parker Hannifin som är ett globalt industriföretag inom rörelse- och styrteknik, främst hydraulik och pneumatik. Tidigare jobb har varit på Staples, som säljer kontorsmateriel och på klädföretaget JC.

Vad ser du fram emot?
— Det fungerar väldigt väl att arbeta hemifrån men jag längtar efter att få jobba på kontoret och lära känna alla nya kollegor. Men också såklart att lära mig nya rutiner och system och ta in vad som är Swedacs uppdrag och hur myndigheten styrs.

Hallå… Anna Holmén, jurist!

 Vad ska du göra?
— Inriktningen för min tjänst kommer framför allt att vara inom marknadskontroll. Däri ligger att aktivt bidra till att fullgöra uppgifterna som Swedac har som centralt samordningskontor enligt EU:s nya marknadskontrollförordning och som sekretariat för Marknadskontrollrådet.

— Det centrala samordningskontoret ansvarar för att representera en samordnad ståndpunkt från de nationella marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheten och att meddela nationella strategier. Arbetet innebär att i samråd med berörda myndigheter ta fram underlag och förslag till samordnad ståndpunkt och nationell strategi.

Hur har din väg till Swedac sett ut?
— I grunden har jag en jurist kandidatexamen och är notariemeriterad från tingsrätt. Därutöver har jag en bred juridisk bakgrund från statliga myndigheter, EU-myndighet, advokatbyrå och kommun.

— Inom offentlig förvaltning har jag arbetat för bland andra Riksdagsförvaltningen, Rikspolisstyrelsen och Justitiekanslern, internationellt har jag erfarenhet från EU-myndigheten Europol i Haag, Nederländerna. Det internationella arbetet har innefattat beredning och förhandling av rättsakter inom rådsarbetsgrupper och andra fora, både som representant för Sverige och för en EU-myndighet.

Vad ser du fram emot?
— Det ska bli spännande att få vara med och bygga upp det nya centrala samordningskontoret som varje medlemsstat i EU, enligt EU:s marknadskontrollförordning, ska inrätta. Den nya uppgiften för Swedac som centralt samordningskontor innebär förändrade arbetssätt och ett ökat fokus på att driva svenska marknadskontrollfrågor mot Bryssel. Det nya Unionsnätverket för produktöverensstämmelse hade sitt första möte i förra veckan. Det var tydligt att Kommissionens ambitioner för nätverket är höga och det blir ett viktigt arbete att driva frågor om marknadskontroll som representant i unionsnätverket. Det ser jag fram emot.