Hoppa till innehållet
Nyheter

Bättre kvalitet på tjänster

Flera nya samhällsverksamheter har fått möjlighet att kvalitetssäkras, bland annat äldrevård och sjukvård.

Bättre kvalitet på tjänster

Nu kan det bli bättre kvalitet på varor och tjänster inom ett flertal samhällsområden: Hälso- och sjukvård, äldrevård, järnvägssäkerhet, energi och miljö.

Det är den statliga myndigheten Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som fortlöpande arbetar med att utveckla nya ackrediteringsområden. De nya områden som togs fram förra året gör att medborgare, kunder och patienter inom respektive verksamhetsområde nu kan få möjlighet till ökad trygghet

Swedacs uppgift är att ackreditera företag som i sin tur kontrollerar att svenska varor och tjänster lever upp till ställda krav på bland annat säkerhet; till exempel bilbesiktningen, hissar eller medicinska prover.

För att ett bolag ska få en ackreditering prövas kompetens, rutiner och metoder mot kraven i en standard, en föreskrift eller ett direktiv. Ackrediteringen kontrolleras därefter regelbundet och om det finns brister kan ackrediteringen dras tillbaka.

Ackrediteringar kan vara lagstadgade eller frivilliga att söka. De lagstadgade ackrediteringarna innebär ett bemyndigande att utföra en viss uppgift, som en bilbesiktning. För frivilliga områden innebär ackrediteringen en slags kvalitetsstämpel; att tjänsten eller varan man erbjuder uppfyller vissa krav.

Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac, hoppas att utvecklingen av nya ackrediteringsområden öppnar för flera nya frivilliga ackrediteringsansökningar:

– En oberoende kvalitetssäkring är bra för alla och ökar tilliten i samhället. Kunden blir trygg och en ackrediterad verksamhet får starkare konkurrenskraft.

Nya frivilliga ackrediteringsområden 2015:

• Äldrevård: Ackreditering för certifiering mot standarden SS 872500 om kvalitet gällande omsorg, service och omvårdnad inom äldrevården
• Hälso- och sjukvård: Ackreditering för certifiering mot standarden EN 15224, ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvård

Nya tvingande ackrediteringsområden 2015, enligt lag eller direktiv:

• Järnvägssäkerhet: Ackreditering för kontroll av järnvägsföretags riskhanteringsprocesser i enlighet med EU-förordning 402/2013.
• Energi: Ackreditering för certifiering mot EU-direktiv 2012/27 gällande energikartläggning av stora företag
• Miljö: Ackreditering för certifiering mot EU-förordning 1179/2012 om när glaskross upphör att vara avfall
• Miljö: Ackreditering av kontroll av återföring av bensingaser

För ytterligare information kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac, 033-17 77 36