Hoppa till innehållet

Swedac bjuder in till utbildning för tekniska bedömare, bedömningsledare och i mån av plats internrevisorer. Utbildningen fokuserar på Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare.

Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

Syftet med kontrollformsstandardutbildning är att ge god förståelse för hur man ska läsa och tolka en kontrollformsstandard.
Bedömarutbildningsdelen går igenom hur en bedömning genomförs, krav på bedömare, bedömningsteknik, etc.

Kontrollformsstandard utbildningen erbjuds i följande standarder:
SS-EN ISO/IEC 17025:2018 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017).
SS-EN ISO/IEC 15189:2012- medicinska laboratorier.
SS-EN ISO/IEC 17020:2012 – kontrollorgan.
SS-EN ISO/IEC 17065:2012 – organ som certifierar produkter, processer och tjänster.
SS-EN ISO/IEC 17024:2012– Allmänna krav på organ som certifierar personer.
SS-EN ISO/IEC 17021-1:2019 – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17029:2019 – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan.
Detta under förutsättningen att det finns tillräckligt underlag av kursdeltagare per respektive kontrollformsstandard. Det är bara möjligt att gå en kontrollformstandardutbildning per tillfälle. Om ni kan tänka er flera kontrollformstandarder ange gärna ert andrahandsval under övriga upplysningar i anmälan.

Till denna kurs räknar Swedac med att ha deltagare från flera teknikområden. I mån av plats erbjuds kursen även till personer som avser att utföra internrevision på den egna verksamheten eller arbeta som konsulter inom respektive område. Maxantal är ca 20 st. deltagare.
Kursen är i första hand upplagd för att utbilda tekniska bedömare för Swedacs räkning. Det är obligatoriskt för en blivande teknisk bedömare att genomgå bedömarutbildningen inklusive aktuell kontrollformsstandardutbildning för att kunna arbeta som teknisk bedömare åt Swedac.

  • Tider: Kontrollformsstandardutbildning genomförs måndagen den 3 oktober, kl. 9.00 till tisdagen den 4 oktober, kl. 16.30 och bedömarutbildningen genomförs onsdagen den 5 oktober, kl. 8.00 till torsdagen den 6 oktober kl.17.00.

Swedac reserverar sig för att planerad utbildning inte kan genomföras på planerat sätt och vid angiven tidpunkt, detta meddelas i så fall i god tid eller senast direkt efter att anmälningstiden löpt ut.

  • Anmälan: Anmälan ska ske senast den 28 augusti 2022 till Swedac via anmälningsformulär.
  • Kursavgift: Kursavgiften är 13 000 kr exkl. moms per del alltså 26 000 kr exkl. moms totalt om man väljer att delta på båda delarna. I kursavgiften inkluderas alla luncher och eftermiddagsfika. Kursavgiften faktureras från Swedac.
  • Kursmaterial: Kursmaterialet kommer att skickas ut i god tid före kursen.
  • Kurslokal: Utbildningen kommer att äga rum i Swedacs lokaler på Österlånggatan 9 i Borås.
  • Logi: Deltagare som önskar övernatta får själva ordna detta, det finns t.ex. gott om hotell i centrala Borås.