Hoppa till innehållet
Generaldirektörens blogg

En ljusnande framtid

Det har varit en omvälvande vår för Swedac. I början på året kom beskedet att myndighetens kontor i Stockholm ska läggas ner och att alla tjänster ska flyttas till huvudkontoret i Borås. Ambitionen är att flytten ska vara genomförd redan om ett år.

När Swedacs förre generaldirektör i mars gick till en motsvarande tjänst på PRV tillträdde jag som tillförordnad generaldirektör för Swedac. Myndigheten är dock knappast någon ny bekantskap för mig. Jag har arbetat på Swedac (och dess föregångare) sedan 80-talet. De senaste åren i rollen som ställföreträdande generaldirektör.

Under min första tid som t f GD har fokus i mångt och mycket legat på omlokaliseringen av stockholmskontoret. Swedac har genomfört en konsekvensanalys av flytten, som visar att myndigheten inte bara tappar kompetens när duktiga medarbetare slutar utan även kommer att få kraftigt ökade kostnader i samband med omlokaliseringen. Det senare bekräftas även av en färsk rapport som Statstjänstemannaförbundet har låtit göra.

Trots att arbetet med omlokaliseringen initialt har varit tufft ser jag nu med tillförsikt på framtiden. Jag är mycket glad åt att så många som nio av de 40 personer vars tjänster flyttas till huvudkontoret i samband med att stockholmskontoret avvecklas har valt att stanna kvar på myndigheten. Av de nio som flyttar med flyttar sex stycken fullt ut till Västsverige. Det är fler än jag hade räknat med och fler än för tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter, då i genomsnitt en av 20 medarbetare har flyttat med sin myndighet.

Att flera av våra anställda flyttar med sina familjer till en annan del av landet för att kunna fortsätta att arbeta på Swedac är någonting som alla medarbetare har anledning att vara stolta över.

Samtidigt pågår nyrekryteringen till kontoret i Borås för fullt. Inom kort kommer vi att ha rekryterat flera av de kompetenser vi behöver till Borås. Min förhoppning är att våra kunder och samarbetspartners ska märka av så lite som möjligt av omlokaliseringen. Tack vare duktiga medarbetare och konsulter har vi hittills klarat av alla planerade tillsynsärenden.

 

Merih Malmqvist Nilsson, t f generaldirektör