CIN 2, Boverkets föreskrift om certifiering av vissa installatörer inom förnybar energi är acceptansgranskad

Swedac har acceptansgranskat föreskriften CIN 2. I och med justeringarna som implementerats i den senaste versionen av föreskriften går den nu att använda under ackreditering. Ansökningar kan nu tas emot från certifieringsorgan (SS-EN ISO/IEC 17024:2012) som önskar arbeta med ordningen.

CIN 2, Boverkets föreskrift om certifiering av vissa installatörer inom förnybar energi är acceptansgranskad

Syftet med föreskriften är att få till stånd ett system för certifiering av installatörer som innebär att förnybartdirektivet i aktuella delar är infört i Sverige.  Certifieringen innebär att den privatperson som anlitar en sådan installatör kan känna sig trygg med att den ackrediterat certifierade installatören uppfyller de kompetenskrav som Boverket ställer för respektive behörighet. Om fler konsumenter väljer installationerna underlättas omställningen till förnybara energikällor vilket är direktivets syfte. Föreskriften och certifieringssystemet är på så sätt en del i konsumentvägledningen.

Den certifierade examineras och prövas inom totalt fyra olika områden: allmän teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, lämplighet för uppgifter och krav på särskild kompetens för respektive behörighet. De behörigheter som installatörer kan certifiera sig för är:

  • BP, Små pannor och ugnar som drivs med biomassa
  • SC, Solcellssystem
  • SV, Solvärmesystem
  • VP, Värmepumpar och jordvärme

Läs mer om CIN2 på Boverkets hemsida.