Information

Beskrivning: Dokumentet är en översättning från engelska. Förlagan till detta Swedac-dokument (EA-4/18:2010)1 är framtaget av EA/Eurachem/Eurolab:s arbetsgrupp för kompetensprövning (EEE-PT) och är resultatet av omfattande diskussioner. Dokumentet ska vara ett stöd till ackrediteringsorganen i deras implementering av EA:s och ILAC:s policydokument. Dokumentet syftar också till att främja harmonisering mellan ackrediteringsorgan beträffande hur omfattning och frekvens för deltagande i kompetensprövning utvärderas och till att hjälpa laboratorierna att fastställa deras egen omfattning och frekvens av deltagandet.