Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändring i Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 1999:5) för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. Ändring i 12 §
Grundförfattning: STAFS1999:5
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll