Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2007:13. Föreskrifterna upphäver 2, 10 §§ och bilaga 2, samt ändrar 1, 3, 4, 5, 5 a, 8, 9 och 18 §§. Dessutom upphävs de allmänna råden till 1, 3-6, 7, 8, 9, 15 och 18 §§.
Grundförfattning: STAFS 2007:13
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.