Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter om ackreditering av producenter av referensmaterial. Ändring av 1§ och 2§.
Grundförfattning: STAFS 2011:35
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.

Relaterade ämnesområden