Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2012:6. Föreskrifterna upphäver bilaga 1 och ändrar 2 och 3 §§.
Grundförfattning: STAFS 2012:6
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.