Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter. Upphävande av 4 a §.
Grundförfattning: STAFS:2013:5