Information

Beskrivning: UPPHÄVD - Denna handledning ska ses som en hjälp att utföra en mängd osäkerhetsbudgetar för olika mätsituationer som förekommer vid kontrollbesiktningen. För detta finns exempel på budgettabeller som kan användas och där givna exempelvärden kan ersättas av egna ingångsvärden för osäkerhetsbidragen. Texten beskriver vilka de är och varifrån man bör ta dem. I de flesta fall är spridningen, som kan ha flera orsaker, det största och därmed viktigaste bidraget till den slutliga osäkerheten för respektive typ av mätning som ett besiktningsföretag utför. Hur man ska organisera lämpliga försök, hur man ska protokollföra och utvärdera för att få fram relevanta standardavvikelser beskrivs också. Här nedan hittar du dessa hjälpmedel i form av excel-applikationer med ett antal flikar där själva beräkningsarbetet utförs, om bara sifferinmatning sker på rätt sätt och rätt ställe. Vilka siffror som ska läggas in var, står i handledningen.

Relaterade ämnesområden