Information

Beskrivning: Swedacs vägledning för interna revisioner och ledningens genomgång DOC 05:6 är för närvarande under omarbetning. Det är glädjande att vägledningen är efterfrågad, flera av våra ackrediterade organ vill använda dokumentet för att utföra effektiva interna revisioner och genomgångar. Så fort en ny vägledning är fastställd kommer detta meddelas på hemsidan. I väntan på fastställande och publicering kan vägledning för interna revisioner och ledningens genomgång även hittas i Swedac DOC 15:4, ”vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012”.