Information

Beskrivning: Spårbarhets- och kalibreringskraven i ackrediteringsstandarderna beskrivs på olika nivåer och kan lämna utrymme för tolkningar. Syftet med detta dokument är att beskriva hur Swedac tillämpar kraven för att på så vis harmonisera bedömningarna och ge de ackrediterade organen vägledning. Detta kalibrerings- och spårbarhetsdokument gällde tidigare bara kontrollorgan, men sedan utgåva 4 (13 oktober 2010) generellt inom ackreditering. Utgåva 8, som gäller från 15 juni 2016, är uppdaterad med referenser till aktuella standarder.