Information

Beskrivning: Detta dokument omfattar krav på laboratorieundersökningar som utförs på urin, blod och hår i syfte att avgöra om narkotikapreparat intagits av provlämnaren.

Relaterade ämnesområden