Information

Beskrivning: I dokumentet finns de riktlinjer som gäller för ackreditering av metoder för DNA sekvensbestämning inom klinisk mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi och virologi).

Relaterade ämnesområden