Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om taxametrar och om ibruktagande av taxametrar. Ikraftträdande: Föreskrifterna träder i kraft 2022-10-01 och ersätter de tidigare gällande föreskrifterna på området, STAFS 2016:8. Andra föreskrifter som rör taxameterutrustning finns i STAFS 2022:2 och STAFS 2022:3.
Bemyndigande:

8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238)

Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden