Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för företag/organisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade som kontrollorgan av Swedac. Föreskrifterna innehåller information om bland annat - krav i standarder och andra dokument - hänvisning till ackreditering på kontrollerade objekt - kontrollprocedurer I dokumentet finns även allmänna råd som gör det lättare att tolka och uppfylla kraven för ackreditering. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2011:18 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2011:18
Ändringsförfattningar: STAFS 2012:11 STAFS 2017:4
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll