Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för företag/organisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac som miljökontrollanter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) Föreskrifterna innehåller information om bland annat ansökan om ackreditering Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) och allmänna råd om ackreditering. PDF-filen innehåller STAFS 2010:11 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2010:11
Ändringsförfattningar: STAFS 2013:1 STAFS 2014:8 STAFS 2016:17
Bemyndigande: 4 § förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision samt 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
Celexnummer: 32009R1221

Relaterade ämnesområden