Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö, energi, informationssäkerhet, kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och trafiksäkerhet. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. För vissa områden har föreskrivande myndigheter eller Swedac i samråd med föreskrivande myndigheter utfärdat mer detaljerade särskilda föreskrifter som kompletterar dessa föreskrifter. PDF-filen innehåller STAFS 2007:13 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:13
Ändringsförfattningar: STAFS 2007:14 STAFS 2008:6 STAFS 2009:7 STAFS 2011:17 STAFS 2012:2 STAFS 2013:2 STAFS 2016:16
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll