Information

Beskrivning: Författningen är upphävd och gäller endast genom övergångsbestämmelser i STAFS 2015:8. Grundförfattning: STAFS 2010:10 Ändringsförfattningar: STAFS 2011:29 , STAFS 2012:9, STAFS 2014:7
Grundförfattning: STAFS 2010:10 upphävd
Ändringsförfattningar: STAFS 2014:17
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll