Information

Beskrivning: Föreskrifterna tillämpas på evalueringsorganisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för utvärdering av IT-säkerhet hos IT-produkter, IT-system samt skyddsprofiler, Protection Profile (PP). Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier. Upphävd genom STAFS 2019:3. PDF-filen innehåller STAFS 2007:20 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:20
Ändringsförfattningar: STAFS 2013:17
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll