Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om installation och fastsättning av taxameterutrustning och om återkommande besiktning av taxameterutrustning i bruk. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser med krav på de besiktningsorgan som besiktar taxameterutrustningen. PDF-filen innehåller STAFS 2006:19 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2006:19
Ändringsförfattningar: STAFS 2012:4 STAFS 2014:1
Bemyndigande: 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) och 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden