Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om sådana tillsats anordningar som ska vara kopplade till en taxameters gränssnitt för att taxametern ska få användas i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). Föreskrifterna innehåller också bestämmelser med krav på certifiering av tillsatsanordningen. PDF-filen innehåller STAFS 2012:5 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2012:5
Ändringsförfattningar: STAFS 2016:15
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238).

Relaterade ämnesområden