Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller kontrollstämpling av ädelmetallarbeten enligt 8 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Föreskrifterna har upphävts genom STAFS 2018:2.
Bemyndigande: 3 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.